UniKey 3.63 - Download unikeyUniKey 3.63 - Download unikeyUniKey 3.63 - Download unikeyUniKey 3.63 - Download unikeyUniKey 3.63 - Download unikeyUniKey 3.63 - Download unikeyUniKey 3.63 - Download unikeyUniKey 3.63 - Download unikeyUniKey 3.63 - Download unikey

UniKey 3.63 - Bộ gõ tiếng Việt miễn phí Screenshot

UniKey 3.63 - Bộ gõ tiếng Việt miễn phí DescriptionUniKey là chương trình bàn phím tiếng Việt miễn phí, gọn nhẹ, dễ dùng và chạy trong tất cả các Windows 32 bit.
Không những thế, UniKey còn có mã nguồn mở theo The GNU General Public License

UniKey hỗ trợ:

 • Nhiều bảng tiếng Việt thông dụng:
  • Unicode tổ hợp và dựng sẵn
  • TCVN3 (ABC), BK HCM1, BK HCM2, Vietware-X, Vietware-F
  • VIQR, VNI, VPS, VISCII
  • Unicode encodings: UTF-8, NCR Decimal/Hexadecimal - dùng cho Web.
  • Windows 1258 code page (chuẩn tiếng Việt của Microsoft).

 • 3 phương pháp gõ thông dụng nhất: TELEX, VNI và VIQR.
 • Chuyển đổi giữa các bảng mã tiếng Việt.
 • Tất cả các phiên bản Windows 32 bit: Windows 9x/ME, Windows NT/2000/XP.
 • UniKey chỉ có kích thước nhỏ và không yêu cầu thêm bất cứ thư viện nào khác