Để đánh số trang trong word thì có hai trường hợp:
1. Cách đánh số trang thông thường, tức là đánh số từ trang đầu tiên. Với cách này thì bạn chỉ việc làm như sau:

 • Trên thanh công cụ vào Insert/Page Number… hiện ra cửa sổ Page Numbers.
 • Ở ô Position chọn vị trí bạn muốn đánh số trang: Footer hoặc Header
 • Ở ô Alignment có thể chọn để số trang nằm giữa, bên trái hoặc bên phải
 • Tick ô Show number on first page để đánh từ trang đầu tiên.
 • Nhấn Ok là xong

2. Cách đánh số trang từ trang thứ 4 trở đi mà không đánh số trang từ những trang đầu thì bạn có thể dùng Section Break. Cách làm như sau:

 • Nhấp chuột trái vào vị trí bạn dự định sẽ ngắt đoạn ra (sau chữ cuối cùng trên trang 3 hoặc chữ đầu tiên trên trang 4 hoặc bạn muốn ngắt đoạn từ vị trí nào tùy ý)
 • Trên thanh Menu —> Insert –> Break –> Xuất hiện hộp thoại Break
 • Trên hộp thoại Break –> Đánh dấu chọn Next Page –>OK
 • Nhấp chuột trái vào trang 4 –> Trên thanh Menu –> View –> Header And Footer —> Xuất hiện thanh công cụ Header And Footer
 • Di chuyển con trỏ xuống Footer hoặc Click vào Switch Between Footer And Header trên thanh công cụ Header And Footer
 • Trên thanh công cụ Footer And Header –>Click vào Link to Previous. Lúc này trên Footer bạn sẽ thấy không còn chữ Same as Previous.
 • Trên thanh công cụ Header And Footer –> Format Page Number –> Chọn Start at và điền vào ô trống số 1 –> OK
 • Trên thanh công cụ Header And Footer –> Insert Page Number ( điều chỉnh lại vị trí hiển thị số trang theo ý thích của bạn)

Lúc này trang số 4 sẽ được đánh số trang là 1, các trang đầu bỏ trống __________________